Ochrana osobních údajů a GDPR

Tento dokument upravuje způsob zpracování osobních údajů na webu půjčovny kol provozované společností Jiří Kadlec, se sídlem Mlýnská 490, Volary, PSČ 384 51, IČ: 69538956, DIČ: CZ8007151658 (dále jen "půjčovna kol").

Účel zpracování osobních údajů

Půjčovna kol zpracovává osobní údaje uživatelů webu v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Účelem zpracování osobních údajů je umožnit uživatelům rezervaci kol a poskytnutí dalších služeb souvisejících s půjčováním kol.

Typy osobních údajů

Půjčovna kol zpracovává následující typy osobních údajů uživatelů webu:

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány půjčovnou kol pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a jsou chráněny vhodnými bezpečnostními opatřeními, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo poškození.

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Tato práva lze uplatnit kontaktem na níže uvedené kontaktní údaje.

Kontakt na správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Jiří Kadlec, provozovatel půjčovny kol. Pro jakékoli dotazy nebo uplatnění práv týkajících se ochrany osobních údajů lze kontaktovat na následujících kontaktních údajích:

Informace o zpracování osobních údajů

Pro více informací o zpracování osobních údajů lze navštívit sekci "Ochrana osobních údajů" na webu půjčovny kol.

Tento dokument o ochraně osobních údajů je účinný od [datum účinnosti]. Půjčovna kol si vyhrazuje právo kdykoli tento dokument aktualizovat. Aktualizovaná verze bude zveřejněna na webu.